2023 Yılı Uzman Eller Projesi

14 Mar 2023 Sal

Kırsal  Kalkınma  Destekleri  Kapsamında  Kırsal  Kalkınmada  Uzman  Eller  Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/5) 22/2/2023 tarihli ve 32112 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe  girmiş  olup,  bahsi  geçen  tebliğle  ilgili  olarak  Bakanlığımız  Tarım  Reformu Genel Müdürlüğü internet sayfasında  2023 Yılı Uygulama Rehberi yayımlanmıştır. 2023  yılı  Uzman  Eller  Proje  Başvuruları  1/3/2023  -  8/5/2023  tarihleri  arasında,  Bakanlık tarafından  yönetilen  "https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr"  internet  adresine  bireysel  olarak yapılacaktır.