AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED OLUMLU KARARI İLANI

19 Oca 2021 Sal

Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, Pınarbaşı Köyü Mevkii, 82000 Ruhsat  numaralı ve 3278581 erşim numaralı sahada Anka Mineral San. ve Tic. A.Ş - Aksaray Şubesi tarafından yapılması planlanan ''II (A) GRUBU KALSİT OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ'' ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sisteminden sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi  Yönetmeliği'nin 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca ''Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu'' kararı verilmiştir.

Halkımıza ilanen duyurulur.