Afetlere Hazırlık Yılı (AFAD Gönüllülüğü)

Afetlere Hazırlık Yılı (AFAD Gönüllülüğü)

15 Oca 2021 Cum

AFAD Gönüllülüğü
    Afet anında sevdiklerimize ve komşularımıza yardım elini ilk uzatabilecek ve onların hayatlarını kurtarabilecek olanlar bizleriz! Türkiye’de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD’ın başlattığı Afetlere Hazırlık Yılı, sekizinci ayında, ‘AFAD Gönüllülüğü” konusuna odaklanıyor.
    AFAD Gönüllüsü aday sayısı, sistemin kamuoyuna duyurulduğu tarihten bu yana 97 bin kişiye ulaştı. Sistem, vatandaşların afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek bir AFAD Gönüllüsü olmasına imkân tanıyor.
    Afet risklerinin azaltılması ile kayıplarının önlenmesi, kurumsal yapıların ve toplumun iş birliğini gerektiriyor. Çünkü afet yönetiminin başarısında, kamu kurumlarının çalışmaları gibi faktörlerin yanı sıra vatandaşların direkt katılımı önemli oluyor. Bu gerçek, insana temas eden projeler üreten AFAD’ın, AFAD Gönüllülük Sistemi’ni devreye almasında da etkili oldu.
    Vatandaşlara AFAD Gönüllüsü olma fırsatı veren sistem, ulusal afet gönüllüsü organizasyonunu kuruyor. Böylece her vatandaşın yakınlarında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen, bir AFAD Gönüllüsü bulunabilecek. AFAD Gönüllüleri, sertifikasyon seviyelerine göre profesyonel AFAD ekipleri ile birlikte saha çalışmalarına da katılabilecek. AFAD Gönüllüsü aday sayısı, sistemin kamuoyuna duyurulduğu tarihten bu yana 97 bin kişiye ulaştı.
AFAD Gönüllüsü Kimdir?
    Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.
AFAD Gönüllülerine Neden İhtiyaç Duyuyoruz?
    AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz.
    Ayrıca, insan hayatında fark yaratmak için becerilerini kullanmaya daima hazır, yakınlarda eğitimli ve organize AFAD Gönüllüleri oluşturmak amacıyla gönüllülerin desteğine ihtiyacımız var.
Üç Ayrı Seviyede Sınıflandırma
    AFAD Gönüllüleri, afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak. Gönüllüler, yetkinlikleri ve aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılıyor. Bunun için çevrimiçi eğitimler yoluyla sisteme katılan AFAD Gönüllüsünden, profesyonel ekiplere destek olacak Destek AFAD Gönüllüsü’ ne ve profesyonellerle koordineli çalışacak Uzman AFAD Gönüllüsü’ ne uzanan bir gönüllülük yolu bulunuyor. AFAD Gönüllüleri, huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de alıyor. Son olarak 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü’nde yurdun dört bir tarafındaki AFAD Gönüllüleri ağaç dikerek kampanyaya katkı sağladı.
Çevrimiçi, Yüz yüze ve Sahada Eğitimler
    Afet ve acil durum gönüllülerinin eğitimi ve desteklenmesini sağlayan AFAD Gönüllülük Sistemi’nde adaylar, ilerledikleri seviyelere göre üç yöntemle eğitim alıyor. Bilgisayar aracılığıyla çevrimiçi olarak başlayan eğitimler, AFAD İl Müdürlükleri’nde yüz yüze ve AFAD ekipleriyle sahada devam ediyor.
Başvuru Koşulları
    AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir. Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır.
Başvuru: gonullu.afad.gov.tr