İhale İlanı

İhale İlanı

08 Eyl 2022 Per

İHALE METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

iHALE iLANI

ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1 - Asağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Ortaköy Belediyesi Mülkiyetinde bulunan Dükkan ve Arsası Belediye Encümenliğince 14.09.2022 tarihinde Çarsamba günü saat .14:00 de yapilacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2-Satilacak taşınmaz malın:

Mahallesi/Köyü : Mevkii Sokağı .

Balcı Mahallesi Kiraçpınar Yeni sanayi sitesi

PaftaNo : K32-A22-D-3-C    AdaNo : 118 ParselNo :21

Tapu Tarihi :01.10.2020

Yüzölçümü (M2) :190,01 m2

Cinsi :."Dükkan ve Arsası

CiltNo : SahifeNo : 7593 SiraNo:5123

Hazine Hissesi: Tam

Söz konusu Taşınmazın 02.08.2022 tarihi itibariyle yapilan Ekspertiz incelemelerde 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında Küçük Sanayi Sitesi lejantlı sahada kaldığı ve yapılaşma şartının "Hmaks = 5,50 şeklinde olduğu belirtilmiştir.

Madde 4-ihale,Ortaköy Belediye Encümenliğince, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı

Devlet lhale Kanunu 45,46,ve 47 hükümleri çerçevesinde Belediye Encümeni huzurunda Açık Artirma usülü ile yapilacaktir.

Madde 5- Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 600.000,00 lira ve Geçici Teminat

miktari % 3 oraninda olup. 18.000,00 .Iiradir.

Ihale Konusu Dükkan KDV'ye tabi olup ihaleyi alan istekli ihale bedeli üzerinden

°/o 18 Katma Deger Vergisini ihale bedeline dahil ederek ödeyecektir.

Gecici Teminat ; Ortaköy Belediyesi Veznesine yada Ortaköy Belediyesine ait Halk

Bankasinda bulunan TR58 0001 2009 1790 0007 0000 16 nolu hesabina yatirilacaktir.

Madde 6- ihaleye katilabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayili Devlet ihale

Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanilarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatırmak şarttır.

Madde 7 - Söz Konusu Taşınmaz satışı ile ilgili detay bilgileri Belediye Mali

Hizmetler Müdürlüğünden öğrenilecektir.. Satışa ait Şartname 50,00 TL karşılığında ilgili müdürlükten temin edilecek ve görülebilecektir.

Madde 8- ihale Belediye Encümenliğince, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümenliğinin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.