ORTAKÖY BELEDİYESİ GAYRİMENKÜL KİRALAMA İHALESİ İLANI

ORTAKÖY BELEDİYESİ GAYRİMENKÜL KİRALAMA İHALESİ İLANI

08 Eyl 2020 Sal

ORTAKÖY BELEDİYESİ GAYRİMENKÜL KİRALAMA İHALESİ İLANI

-Mülkiyeti Belediyemize ait Zafer Mahallesinde bulunan ORTAKÖY YENİ SANAYİ Sitesin’deki 104 Ada,1 nolu Parseldeki BİNA 3 (ÜÇ ) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.46 ve 47. nci maddesi (Açık Teklif Usulü) gereğince açık artırma ile İşyeri olarak kiraya verilecektir.

-İhale 16.09.2020 Çarşamba günü saat:14.30’de Ortaköy Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

-Muhammen Kira Bedelleri:

- Yeni Sanayiindeki 104 Ada 1 Parselin Muhammen 1 Aylık Kira bedeli 1.500,00 TL ,.

İhaleye katılacaklar bir dilekçe ile müracaat edecekler ve o işyerinin yıllık kira bedelinin % 10’ nu oranında Geçici teminat ödeyeceklerdir.

KATILIMCILARDAN İSTENECEK BELGELER:

İşyeri İhalesine gireceğine dair dilekçe,

Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

Belediye’ye, Maliye’ye ve SGK’ya borcu yoktur yazısı,

Şahısların kayıtlı olduğu Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları faaliyet belgesi, Vergi Levhası ve oda sicil kayıtları dilekçelerinin ekinde olacaktır.

Şartname alındığına dair makbuzu ibraz etmesi zorunludur.

-İhale ile ilgili şartname Ortaköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 20,00-TL. Karşılığında temin edilebilir.

Kurum İhale yapıp yapmamakta serbesttir.

-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur.